Elektroniska enkäter
- bättre resultat... snabbare

Skulle du vilja undersöka något, men tycker att enkäter känns krångligt, långsamt, kostsamt eller bara tråkigt.
Genomför undersökningen digitalt istället, snabbare, billigare och lätt att periodisera för löpande undersökningar.
Infokus har erfarenheten, verktygen och kunskapen att hjälpa dig!

För att kunna genomföra en digital undersökning behöver vi två saker från dig:
En frågeställning som du vill undersöka.
Lista med respondenter.

Sedan kan du luta dig tillbaka, följa svarsutvecklingen i realtid och invänta vår rapport.

Fördelarna med en digital undersökning är bland annat:
Låg totalkostnad
Lättadministrerat
Snabbare handläggning
Färre felkällor
Anpassningsbart
Enkel att upprepaInfokus Business Intelligence AB | info@infokus.se | 031 - 711 45 80