Samarbetspartners
Infokus samarbetar med eller är partner till följande företag:

Black Board, Infokus genomför projekt tillsammans med Black Board som är konsulter inom retention management.
Infokus Business Intelligence AB | info@infokus.se | 031 - 711 45 80