Times
ÅRGÅNG 1 NUMMER 2 ANSVARIG UTGIVARE: DAVID O'DONNELL

Infokus i samhällsdebatten!


Deltagare i panelen var bland andra Maud Olofsson (c), Claes Roxberg (mp), Eva Flyborg (fp).

David O'Donnell och Oscar Sandblom representerade entreprenörledda företag i Drivhusets debatt om entreprenörskap och idéförverkligande. Debatten ägde rum på Drivhusmässan "Sveriges Framtid" den 26 april. Tomas Tengby var moderator för debatten som mycket kom att handla om företagsklimat och hur fler människor skall förmås starta företag.

Oscar tryckte på att debatten inte bara får handla om statens ansvar utan även om vilken vardag som möter mindre företag. Större företag och myndigheter måste ta sitt ansvar och inte diskriminera mindre företag annars kommer vi aldrig att få en tillväxt bland små och medelstora företag.

Davids erfarenheter från Entreprenörskolan är att det finns många studenter som gärna vill driva företag, men att förutsättningarna för realisering av teknikbaserade affärsidéer är mycket svåra. Förutsättningarna har ytterligare försvårats med anledning av Nuteks omstrukturering. Ett annat slag mot såddfinansieringen är den svåra ekonomiska sitution som drabbat en del av landets Teknikbrostiftelser. Dessa har krav på sig att återbetala sitt stiftelsekapital till staten och på grund av börsnedgången har en del av dem idag mycket lite kapital att satsa på nya företag.

Mer information om drivhuset »»»

Mer information om omstruktureringen av Nutek »»»

Redaktörn har ordet

Välkommen till andra numret av Times Infokus!!

Vi tackar alla läsare som kommenterade och faktiskt berömde oss för det första Times Infokus. En del av er kanske fortfarande sörjer förlusten i VM. På Infokus sörjer vi även hur mycket svårare det har blivit för teknikbolag att få såddfinansiering (se artikel bredvid). Infokus har förvisso aldrig behövt externt kapital men vi engagerar oss i frågor kring företagande och entreprenörskap. Vi är övertygade om att fler nya företag behövs för att ta Sverige tillbaka i toppen på välståndsligan.
För att fler mindre företag skall kunna uppstå krävs det att kunderna vågar vända sig till mindre levarantörer, det har ni våra kunder gjort och vi önskar att fler följde ert goda exempel.

Så passa nu på att nyttja hängmattan och ladda batterierna, så tar vi nya tag i höst!

Kunder och partners på terassen

En härlig sommarkväll i maj ordnade Infokus grillning på takterrassen.

Det gäller att vara i god tid när man beställer sådant här väder...

Oscar skötte grillen och alla vi andra njöt av maten, poängpromenaden, drickan och inte minst solen. Ni som var där vet att det var 30 grader varmt! Vi tackar alla er som hade möjlighet att komma samt för de mycket fina presenterna.

Davids klurigheter

Den som först inkommer med rätt svar belönas med två biobiljetter (skicka ditt svar till: david.odonnell@infokus.se).

Denna gång testar vi era mattekunskaper!
Hur kan man skriva 25 med 8 4:or.

Ett specialpris till den som klarar av lösningen på under 5 4:or (då slår ni Oscar).

Saknade du något?

Redaktionen mottager tacksamt alla förslag och bidrag, så greppa tangentbordet och skriv en rad till: david.odonnell@infokus.se) så kan vi kanske göra dig till viljes.

Vad är SAGT?

SAGT är en av de största kartläggningar av studentattityder någonsin. Över 6 200 studenter har svarat på frågor om sin syn på framtiden, utbildningen, idéförverkligande och företagande.

SAGT har genomförts i Göteborg, Trollhättan/Uddevalla, Karlstad, Skövde, Skara, Halmstad och Borås. Infokus har varit med och genomfört undersökningen på uppdrag av Teknikbrostiftelsen i Göteborg (TBSG). Infokus har varit delaktiga i metodupplägget samt genomfört den statistiska analysen och skrivit rapporterna.

Oscar Sandblom från Infokus fick möjlighet att tillsammans med Marielle Peterson från MeUniversity och Ulf Gustavsson från TBSG presentera resultaten på "Högskola + Näringsliv = Framgång", ett seminarium som arrangerades av Teknikbrostiftelsen.

Intresset från publiken var stort när bland annat Bo Samuelsson (Rektor Göteborgs Universitets) ställdes mot väggen. Frågor som behandlades var bland annat vilka kriterier studenterna väljer arbetsgivare utifrån.

Mer om SAGT och TBS »»»

Infokus lanserar nytt koncept

De flesta företag börjar komma till insikt över hur viktigt det är med kontroll och struktur i den interna uppföljningen och att affärssystemen inte kan tillhandahålla detta på ett effektivt sätt. Satsningar på Business Intelligence ses då som en självklarhet om man vill vara konkurrenskraftig och kunna reagera snabbt på förändringar.

Ett problem som dock har framförts är att Business Intelligence trots allt ändå är bakåtblickande, historisk information ger enbart indikationer om hur framtiden kommer att te sig.

Insikt om framtida utveckling är oerhört värdefullt och ger företag en större möjlighet att kunna agera proaktivt och i högre grad påverka sin utveckling. Alla har väl någon gång drömt om en egen spåkula?

Infokus kan nu lansera ett koncept där du inte bara ges möjlighet att följa historisk utveckling utan även får inblick i hur framtiden kommer att te sig.
Låter det intressant?
Hör av er till david.odonnell@infokus.se för mer information.

© Infokus Business Intelligence AB 2002.
Infokus bedriver verksamhet inom beslutsstödssystem, undersökningar och statistisk analys.

Om du inte vill ta emot fler utskick från Infokus, skicka ett mail till info@infokus.se med titeln "Sluta spamma mig!"