Times
ÅRGÅNG 1 NUMMER 1 ANSVARIG UTGIVARE: DAVID O'DONNELL

Tillbaka innanför vallgraven!


Kontoret ligger beläget i en fastighet på Västra Hamngatan 21, närmaste parkering är Grönsakstorget för den som inte begagnar kommunala färdmedel.

Infokus har lämnat sina lokaler på Vasagatan och åter flyttat till kontor innanför Vallgraven, där det hela en gång började. Den nya adressen, Västra Hamngatan 21, ligger mellan Domkyrkan och Grönsakstorget.
Om ni har vägarna förbi är ni varmt välkomna att titta upp. Alla kan se fram mot den inflyttningsfest som kommer att äga rum inom en snar framtid (inbjudningar är på gång). Infokus har fått kvinnlig fägring i de nya lokalerna då de delas med tjejerna från Trivas (se artikel till höger).

Redaktörn har ordet

Välkommen till första numret av Times Infokus!!

Som ett led i att utveckla och förbättra vår relation till er startar vi nu på Infokus Business Intelligence AB med nyhetsbrev. Nyhetsbrevet är avsett att hålla er informerade och uppdaterade med vad som händer på Infokus. Förhoppningen är att Times Infokus skall komma ut cirka en gång per kvartal. Om ni har förslag eller synpunkter på nyhetsbrevet ber vi er höra av er till oss.
Ni har även chansen att vinna biobiljetter genom gåtan i "Davids klurigheter".

Trivs folk på jobbet?

I de nya lokalerna på Västra Hamngatan 21 får Infokus kvinnlig fägring då tre tjejer från Trivas även kommer att sitta i samma lokal.
Tjejerna som utgör Trivas är från vänster: Annika, Helga och Anna..

Trivas är konsulter inom HRM (Human Resource Management) och assisterar företag i att attrahera och behålla kompetent personal. Tjänsteområdet omfattar nulägesanalyser (främst djupintervjuer och digitala attitydundersökningar) med uppföljning, uthyrning av personalchefer, seminarier, ledarskapsstöd samt strategisk vägledning.
Infokus och Trivas har gjort flera personalattitydundersökningar tillsammans. Nöjda kunder är bland andra Bure, Schering Plough och Citat.

Davids klurigheter

I samband med varje nyhetsbrev låter David er gnugga geniknölarna. Vi börjar med en enkel gåta som uppvärmning. Den som först inkommer med rätt svar belönas med två biobiljetter (skicka ditt svar till: david.odonnell@infokus.se).

Hur kan man kasta en boll så att den plötsligt byter riktning och vänder tillbaka till den som kastat den? Bollen får inte ha studsat mot någon vägg eller liknade.

Saknade du något?

Nu har du förhoppningsvis läst igenom detta, Infokus första nyhetsbrev.
Saknade du något? Vad vill du läsa om i Times infokus.

Redaktionen mottager tacksamt alla förslag och bidrag, så greppa tangentbordet och skriv en rad till: david.odonnell@infokus.se) så kan vi kanske göra dig till viljes.

En annan sida av Infokus

Infokus har nyligen avslutat ett projekt där vi hjälpt Göteborgs Universitets (GU) enhet för affärsutveckling att göra en klientutvärdering.
GU affärsutveckling hjälper individer som från GU försöker kommersialisera en idé eller uppfinning med rådgivning och handledning. Infokus undersökte hur mottagarna av rådgivning och handledning upplevde att de hade hjälpts i sin affärsprocess.
Undersökningen genomfördes med Infokus Hugin, en plattform för Webenkäter som Infokus utvecklat och använt i ett flertal undersökningar.

Infokus genomförde under 2001 en stor mängd undersökningar och har utvecklat ett eget verksamhetsområde kring undersökningar och analys. Många undersökningar, bland annat en världsomspännande attitydundersökning för ett av Sveriges största företag, har genomförts med hjälp av Infokus Hugin.

Vill du veta mer om Infokus Hugin eller hur Infokus kan hjälpa dig med undersökningar eller statistisk analys så tveka inte att kontakta david.odonnell@infokus.se.

Gäst hos verkligheten

Ola Blänning, student vid Försäljningsakademien, som praktiserade på Infokus under åtta veckor har återgått till studierna. Kanske har några hört hans röst i telefon eller träffat honom på möten? Vi på Infokus tackar honom för den tid han varit hos oss och hoppas att vi får se honom snart igen.

 

Cognos släpper Series 7 och Microsoft Data Analyzer

Det händer en hel del i Business Intelligence världen, Microsoft släpper sin Data Analyzer och Cognos släpper Series 7 av sin Business Intelligence plattform.

Series 7 bjuder på en del nyheter, de största är enklare installation och administration, färgkodning av resultat, bättre integration mellan de olika modulerna och möjlighet att med hjälp av NoticeCast skicka meddelanden till användare när till exempel ett nyckeltal faller utanför en given gräns. Vill du vill veta mer surfa in på cognos.se eller kontakta david.odonnell@infokus.se.

Om Cognos produkter motsvarar de mest omfattande och kraftfulla på marknaden så spelar Microsofts Data Analyzer snarare i division 2 eller 3. På Infokus har vi testkört Data Analyzer under en tid och kan bara konstatera att Microsoft har lång väg kvar innan de utgör något reellt hot mot de etablerade produkterna från till exempel Cognos, Hyperion eller Business Objects.

Microsofts Data Analyzer har ett snyggt gränssnitt men saknar tyvärr mycket av den funktionalitet som man förväntar sig av ett OLAP-verktyg.
Vill du veta mer, skicka ett mail till david.odonnell@infokus.se.

Infokus är Cognos-partner, vilket innebär att Infokus återförsäljer, implementerar och utbildar i lösningar baserade på Cognos produkter. Infokus ställer dock alltid kundens behov framför val av specifik teknisk lösning.

© Infokus Business Intelligence AB 2002.
Infokus bedriver verksamhet inom beslutsstödssystem, undersökningar och statistisk analys.

Om du inte vill ta emot fler utskick från Infokus, skicka ett mail till info@infokus.se med titeln "Sluta spamma mig!"