Times
ÅRGÅNG 2 NUMMER 3 ANSVARIG UTGIVARE: DAVID O'DONNELL

Högtryck hela sommaren


Likheten mellan Infokus frisbee och svenska kronan illustreras ovan (båda flyter...)!

Flera av er mottog Infokus frisbee när den skickades ut under juli. Vi hoppas att ni har haft stor glädje av frisbeen. Det bästa frisbeeminnet belönas med två biobiljetter. Skicka ditt minne till times@infokus.se

Fick du ingen frisbee? Vi har fortfarnade kvar ett fåtal exemplar av denna exklusiva sommarleksak, beställ ditt eget exemplar från: times@infokus.se

Fortsatt fokus!

Välkomna tillbaka! Efter en fantastisk vår och en härlig sommar ser vi på Infokus nu fram emot en spännande höst.

Året har hittills inneburit en kraftig tillväxt för Infokus både vad det gäller uppdrag från gamla och nya kunder.

Fokuseringen på kostnadseffektiva kund-, attityd- och marknadsundersökningar som ägt rum sedan snart ett år har varit väldigt lyckosam, och är något vi kommer att satsa på att fortsätta utveckla. Vi hoppas att den positiva utvecklingen fortsätter även under hösten. Vi vill passa på att tacka alla som gett oss och fortsätter att ge oss sitt förtroende.

Så står du själv inför en undersökning eller känner någon som gör det.

Tveka inte att höra av dig!

Davids klurigheter

Då var det dags för en ny klurighet:

Räkna antalet "F" i följande text:

FINISHED FILES ARE THE RE-
SULT OF YEARS OF SCIENTIF-
IC STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS

Den som först inkommer med rätt svar belönas med två biobiljetter (skicka ditt svar till: times@infokus.se).

Vinnare publiceras på Infokus hemsida där hittar ni även gamla gåtor, svar samt tidigare vinnare:
www.infokus.se

Samarbeten

Bureau Veritas
Första två utbildningstillfällena för kundundersökningar i samband med ISO 9001:2000 hölls av Infokus tillsammans med Bureau Veritas i slutet av mars. Nästa utbildningstillfälle är planerat till Stockholm under hösten.

Vexla
I april inleddes ett samarbete med Vexla. Deras affärsidé är att erbjuda företag kunskap och metoder för att kvalitetssäkra användbarhet och användarvänlighet i interaktiva medier.
Vi kommer att hjälpa Vexla med att genomföra kvantitativa användbarhetsstudier.

Sommaranställning och förstärkning

Vi har fått förstärkning under sommaren genom Björn Bohdén. Han har gjort en enastående insats hos oss.

Vi önskar honom lycka till med studierna som börjar till hösten.

Vi vill också passa på att tacka alla tjejer & killar som hjälpte oss under juni. Vi tackar Emma, Johan, Charlotte, Pernilla och Matilda för en enastående insats!

Studenter, studenter, överallt studenter

Snart är det dags för nya studenter att inta stan. Cirka 14 000 nya studenter kommer att börja vid Göteborgs Universitet och Chalmers inom ett par veckor. Vårt engagemang i studenter började redan år 2000 då vi, på uppdrag av Teknikbrostiftelsen och tillsammans med Driv-huset, kartlade studenternas syn på framtiden och inställning till egenföretagande i Göteborg. Tillsammans med Drivhuset och Teknikbrostiftelsen är det nu dags för oss att göra en upp-följning på studien.

Vårt engagemang i universitets- och högskolevärlden är dock större än så. Redan förra hösten gjordes en attitydundersökning bland studenterna på uppdrag av Chalmers Lindholmen. I höst väntar en ny undersökning på uppdrag av Chalmers Studentbostäder.

Nya Kunder

Vi är glada över att hälsa Chalmers Studentbostäder välkomna som kund. De har anlitat oss för att göra en attitydundersökning bland studenter. Läs mer om Chalmers Studentbostäder på www.hemmet.chalmers.se


På uppdrag av Drivhuset i Göteborg i samarbete med Teknikbrostiftelsen, kommer vi att göra en kartläggning över studenters attityd till egenföretagande.

Utöver dessa uppdrag kan vi på Infokus även glädja oss över nya uppdrag från bland annat Volvo och Chalmers.

ISO-Kund

Det börjar hetta till! En hel del ISO-certifierade företag har skjutit på genomförandet av kundundersökningarna, som är ett krav för att erhålla certifiering enligt den nya standarden ISO 9001:2000.

Det gäller att sätta igång med arbetet innan den gamla standarden förfaller vid årsskiftet.

Läs vår serie »»»

Läs mer om ISOkund på »»»

© Infokus Business Intelligence AB 2003.
Infokus | Västra Hamngatan 21 | 411 17 Göteborg | 031 - 711 45 80 | info@infokus.se | www.infokus.se
Infokus genomför kostnadseffektiva kund-, attityd- och marknadsundersökningar

Om du inte vill ta emot fler utskick från Infokus, skicka ett mail till times@infokus.se med titeln "Sluta spamma mig!"