KONTAKTA OSS:
Infokus Business Intelligence AB

Västra Hamngatan 21
411 17 Göteborg

tel: 031 711 45 80
mail: info@infokus.seInfokus Business Intelligence
- vi gör dig till en bättre beslutsfattare!

Infokus Business Intelligence har som affärsidé att underlätta beslutsfattande för våra klienter.

För att kunna göra detta erbjuder vi tjänster och lösningar inom två verksamhetsområden, Undersökningar samt Business Intelligence.
Infokus Business Intelligence har varit verksamma på marknaden sedan 1999.
Vi kombinerar kompetens inom undersökningar, statistisk analys, ekonomistyrning med IT-kompetens inom främst Business Intelligence och databashantering för att kunna erbjuda er beslutsstödslösningar som omfattar både ekonomisk, intern data med insamlad data.

Undersökningar
För att följa upp effekten av genomförda handlingar.

Vi utför olika former av undersökningar och sammanställer rapporter och analyser för att ni skall få en bättre bild av er marknad, era kunder, er personal m.m. Vi arbetar med traditionella enkät- och telefonundersökningar men även med webundersökningar. LÄS MER »»»
Business Intelligence
För att löpande analysera och följa upp verksamheten.

Beslutsstödssystem är applikationer för att samla in, lagra, analysera, rapportera och ge tillgång till data. Syftet med applikationerna är att uppnå ett bättre beslutsunderlag och en framåtriktad verksamhetsstyrning i hela organisationen. LÄS MER »»»