Kund case:
Volvo Ocean Race personalattityd

Världens tuffaste havskappsegling
Volvo Ocean Race är världens tuffaste havskappsegling där båtarna inte bara tävlar mot varandra och de rasande elementen utan även mot isberg, tormados och valar. Åtta besättningar kämpar under de allra hårdaste förhållanden om att vinna denna världens tuffaste havskappsegling.

Internt och externt syfte
För de inblandade bolagen handlar inte bara racet om extern PR utan även om att samla den egna personalen kring en gemensam satsning.

Infokus Business Intelligence AB fick i uppdrag av ett av de inblandade företagen, kunden, att undersöka hur den egna personalen uppfattade satsningen samt hur väl den kommunicerade kundens värderingar och kärnvärden.

En global undersökning
Kunden är en global organisation med anställda över bokstavligt talat hela världen. Att genomföra en undersökning i en såpass stor och spridd organisation är ingen enkel uppgift...

Ny teknik en lösning...
För att genomföra undersökningen på ett snabbt, enkelt och kostnadseffektivt sätt valde Infokus i samråd med kunden att använda Infokus´ plattform för webundersökningar för genomförandet. Denna lösning leder till ett snabbt genomförande till en lägre kostnad och med en högre svarsfrekvens än om en vanlig brevenkät används.

Drygt 2 500 respondenter
För att ge en rättvisande bild av vad de anställda anser om Volvo Ocean Race och möjliggöra nedbrytning av resultatet på enskilda länder ingick över 2 500 personer i undersökningen. Svarsfrekvensen blev vida över förväntan och undersökningen betecknas som en stor framgång. Detta var den första koncernomspännande undersökningen som kunden genomfört med hjälp av Webenkäter.

Resultatet då...
Resultatet kan vi av förklarliga skäl inte publicera, men vi kan säga såpass mycket att havskappsegling faschinerar människor över hela världen...
Infokus Business Intelligence AB | info@infokus.se | Box 44 | 435 21 Mölnlycke | 031 - 711 45 80