Infokus Business Intelligence
- Kostnadseffektiva kund-, attityd-, och marknadsundersökningar

Vi på Infokus tycker det är viktigt att fatta beslut utifrån fakta. Därför hjälper vi er med att utföra kund- attityd och marknadsundersökningar på ett smidigt och lättförståeligt sätt. Utöver detta genomför vi dessutom olika typer av  marknadsanalyser.

 

Attitydundersökningar

Hur upplever dina medarbetare företaget?
Vad upplever medarbetarna som bra respektive dåligt?
Hur upplever medarbetarna att företaget kan förändras till det bättre?

Attitydundersökningar hjälper dig att förstå dina medarbetares behov.

 EXEMPEL»»»

 

 

 

Elektroniska undersökningar
- ett snabbt och effektivt verktyg

Undersökningar kan genomföras snabbare och mer effektivt med hjälp av elektroniska enkäter.
Ett alternativ till traditionella brevenkäter vid undersökningar är att använda sig av elektroniska enkäter. Infokus har väl dokumenterad erfarenhet av elektroniska enkäter.
LÄS MER »»»

Infokus Business Intelligence AB | info@infokus.se